Đối tác liên kết

Chương trình đối tác liên kết được phát triển để trả công cho các khách hàng, các đối tác liên kết, và các nhà môi giới đã giới thiệu các khách hàng mới mở tài khoản tại ThinkMarkets.

Hợp tác > Đối tác liên kếtChương trình đối tác liên kết mang đến:

  • Hoa hồng giới thiệu cao
  • Trả phí trên một khách hàng cao nhất so với bất kỳ chương trình đối tác liên kết nào khác
  • Dễ dàng truy cập chương trình trực tuyến và theo thời gian thực
  • Cung cấp nhiều công cụ tiếp thị
  • Được trả công cho việc giới thiệu một đối tác liên kết khác
 

Để biết thêm chi tiết về các lợi ích của chương trình đối tác liên kết của chúng tôi, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.

 

Back to top