Trở thành đối tác

Chọn chương trình hợp tác phù hợp với bạn.

Hợp tácKích hoạt tài khoản hợp tác

Khi bạn nộp đơn, đại diện của chúng tôi sẽ liên lạc và hỗ trợ bạn. Bạn sẽ có một người quản lý hỗ trợ bạn 24 giờ với cơ chế hoa hồng phù hợp và bạn được truy cập tới các công cụ hỗ trợ marketing giành cho đối tác của ThinkMarkets.

Hãy điền vào mẫu bên dưới đại diện ThinkMarkets sẽ liên hệ hỗ trợ bạn ngay.

 

Back to top