Chương trình Nhà Quản lý vốn

Hãy là nhà quản lý danh mục đầu tư với ThinkMarkets.

Hợp tác > Nhà quản lý vốn (MM)Lợi ích của chương trình

  • Không hạn chế số lượng tài khoản bạn có thể kiểm soát
  • Nhiều phương pháp phân bổ (MAM, LAM, PAMM)
  • Giao dịch trên nhiều phần mềm của chúng tôi
  • Nhanh chóng đào tạo các khách hàng với hợp đồng điện tử LPOA và đào tạo tức thì

 

Để biết thêm chi tiết về Chương trình Nhà quản lý vốn của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.

 

Back to top