Câu hỏi về đăng ký tài khoản

 

Tài khoản thực

 

Làm thế nào để đăng ký tài khoản?
Đăng ký tài khoản một cách dễ dàng. Chỉ cần bắt đầu ở đây.
 

Tôi cần những giấy tờ gì để mở tài khoản?*
Tùy vào loại tài khoản bạn đăng ký, giấy xác nhận được yêu cầu khác nhau.

*
Yêu cầu về các giấy tờ cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn.
 


Cá nhân

 

Tài khoản cá nhân nếu bạn muốn tự mình sử dụng và giao dịch.
Photo ID - Những giấy tờ sau có thể dùng để xác nhận ID:

 

 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 • Bằng lá xe còn hiệu lực

 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực


Xác nhận địa chỉ - Những giấy tờ sau có thể dùng như xác nhận địa chỉ:

 • Hóa đơn điện nước hoặc điện thoại, hoặc sao kê tài khoản ngân hàng

 • Bằng lá xe còn hiệu lực (nếu đã cung cấp hộ chiếu và CMND như ID)

Tất cả các giấy xác nhận địa chỉ không được cấp quá 180 ngày.
 

 

Đồng sỡ hữu


Tài khoản đồng sở hữu là loại tài khoản một trong hai chủ tài khoản có thể sử sụng, nạp tiền và giao dịch.

Những giấy xác nhận sau được yêu cầu cho cả chủ tài khoản chính và phụ:
 

Photo ID - Những giấy tờ sau có thể dùng để xác nhận ID:
 

 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 • Bằng lá xe còn hiệu lực

 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực

*Lưu ý rằng tất cả giấy xác nhận ID được xác nhận bằng các phần mềm tuân thủ của bên thứ ba.
 

Xác nhận địa chỉ - Những giấy tờ sau có thể dùng như xác nhận địa chỉ:
 

 • Hóa đơn điện nước hoặc điện thoại, hoặc sao kê tài khoản ngân hàng

 • Bằng lá xe còn hiệu lực (nếu đã cung cấp hộ chiếu và CMND như ID)

Tất cả các giấy xác nhận địa chỉ không được cấp quá 180 ngày.
 

Doanh nghiệp

 

Photo ID của  tất cả giám đốc và cổ đông, người nắm giữ từ 25% cổ phần trở lên -Những giấy tờ sau có thể dùng để xác nhận ID:
 

 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 • Bằng lá xe còn hiệu lực

 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực

 

Xác nhận địa chỉ của  tất cả giám đốc và cổ đông, người nắm giữ từ 25% cổ phần trở lênNhững giấy tờ sau có thể dùng như xác nhận địa chỉ:
 

 • Hóa đơn điện nước hoặc điện thoại, hoặc sao kê tài khoản ngân hàng

 • Bằng lá xe còn hiệu lực (nếu đã cung cấp hộ chiếu và CMND như ID)

Tất cả các giấy xác nhận địa chỉ không được cấp quá 180 ngày.
 

Thông tin công ty

 • Giấy phép kinh doanh

 • Điều lệ công ty

Xác nhận địa chỉ công ty

 • Hóa đơn điện nước hoặc điện thoại, hoặc sao kê tài khoản ngân hàng

Tất cả các giấy xác nhận địa chỉ không được cấp quá 180 ngày.

 

Đăng ký tài khoản mất bao lâu?
Thời gian mở tài khoản khác nhau tùy thuộc vào khách hàng, nhưng nếu bạn cung cấp các giấy xác nhận và chúng có thể chấp nhận được, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc.
Nếu bạn có thắc mắc gì về hồ sơ mở tài khoản, xin vui lòng gởi email đến [email protected] và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn bằng mọi cách có thể.

 
Tại sao quốc gia của tôi không có trên danh sách?
Vì các lý do pháp lý và tuân thủ quy định, chúng tôi không thể mở tài khoản cho một số quốc gia. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi.

 

Tôi có thể đăng ký nhiều tài khoản giao dịch không?
Bạn có thể. Để mở thêm một tài khoản phụ, đăng nhập vào ThinkPortal và yêu cầu tạo tạo một tài khoản mới. Một khi tạo khoản được tạo, bạn có thể chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản một cách dễ dàng và nhanh chóng trên ThinkPortal.


Tôi có thể đăng ký tài khoản Đồng sở hữu không?

Bạn có thể. Tài khoản đồng sở hữu cũng tương tự như tài khoản cá nhân, và cả hai chủ tài tài khoản cần phải hoàn tất thông tin cá nhân trên hồ sơ và cung cấp ID và giấy xác nhận địa chỉ. Bạn có thể đăng ký ở đây.


Tôi có thể đăng ký tài khoản Doanh nghiệp không?
Bạn có thể. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp rất dễ dàng và đơn giản. Vui lòng đăng ký vào form online và cung cấp ID, giấy xác nhận địa chỉ như hướng dẫn trên hồ sơ. Bạn cũng có thể những giấy xác nhận đến [email protected].

 

Tài khoản Demo


Đăng ký tài khoản demo như thế nào?
Đăng ký tài khoản demo rất dễ dàng. Bắt đầu đăng ký tại đây.

 

Tài khoản demo có thể hiện phí hoa hồng không?
Có, tài khoản demo thể hiện phí hoa hồng sẽ được tính như trên tài khoản thực.


Tài khoản demo có hết hạn không?
Tài khoản demo hết hạn trong 30 ngày không sử dụng, vì vậy chắc chắn rằng bạn dùng tài khoản thường xuyên.
Các tài khoản demo trên
Trade Interceptor hiện không hết hạn, nhưng chúng tôi có quyền đóng chúng.
 

Nhân viên hỗ trợ có thể lấy lại mật khẩu tài khoản demo không?
Rất tiếc nhóm Hỗ trợ của chúng tôi không thể lấy lại tài khoản demo. Nếu bạn đăng ký tài khoản demo từ trên phần mềm, bạn sẽ tìm thấy số tài khoản và mật khẩu trong email được gởi tự động thông báo chi tiết đăng nhập. Hãy nhớ lưu lại thông tin đăng nhập ngay sau khi bạn mở tài khoản.

Back to top