Câu hỏi về tín chỉ

 

Chứng chỉ


ThinkMarkets được cấp phép ở đâu?

Tại UK, chúng tôi được cấp phép bởi Financial Conduct Authority (FCA) với số chứng chỉ 629628.
Tại Úc, chúng tôi được cấp phép bởi Australian Investments and Security Commissions (ASIC), nơi điều hành Luật Công Ty (Corporations Act 2001).
Như một nhà môi giới được cấp chứng chỉ, chúng tôi làm kiểm toán thường xuyên và vì thế duy trì những tiêu chuẩn cao, mang đến cho bạn sự yên tâm khi giao dịch với chúng tôi.

 

Tiền gởi của khách hàng

 

Tiền ký quỹ được gửi ở đâu?
Như được trình bày chi tiết trên  ASIC Tiêu chuẩn số 5 và phù hợp với yêu cầu ASIC, chúng tôi tách riêng tiền ký quỹ từ khách hàng vào một tài khoản riêng biệt với tài khoản hoạt động của công ty. Chúng tôi gửi tiền ký quỹ trong những ngân hàng hàng đầu như Barclays Bank, National Australia Bank and Commonwealth Bank of Australia.


Quy định chống rửa tiền như thế nào?
Quy định chống rửa tiền của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các khuôn khổ chống rửa tiền được lập ra bởi Financial Action Task Force (FATF). Để ngăn chặn hoạt động rửa tiền bởi các cá nhân và tổ chức, chúng tôi đã đặt ra các cơ cấu và hướng dẫn nghiêm ngặt. Xem tóm tắt các Chính Sách Chóng rử tiền ở đây.

 
Back to top