Câu hỏi về giao dịch

 

Thông tin chung

 

Spread cố định hay thay đổi?
Chúng tôi không cung cấp spread cố định vì chúng tôi không bao giờ can thiệp các lực đẩy của thị trường hay các lệnh của khách hàng. Thế nên, tất cả các sản phẩm trên phần mềm của chúng tôi có spead thay đổi.

Phí swap là gì và swap âm và swap dương khác nhau như thế nào?
Một hợp đồng forex hết hạn mỗi 2 ngày. Thay vì thật sự chuyển nhượng tài sản, nhiều trader và nhà đầu tư sẽ gia hạn (rollover) để kéo dài thời gian hợp đồng. Ngay vào lúc rollover, phí swap sẽ được hưởng hoặc được tính cho người nắm giữ hợp đồng forex. Phí swap được tính bằng chênh lệch lãi suất giữa 2 quốc gia phát hành đồng tiền này, và sẽ được cộng vào hoặc trừ ra số lợi nhuận hoặc thua lỗ của hợp đồng.

Phí swap dương khi bạn hưởng lãi suất từ hợp đồng, và phí âm khi bạn phải trả lãi xuất trên hợp đồng.

Để xem thêm giải thích chi tiết và ví dụ, vui lòng xem Phí swap

Đòn bẩy là gì và nó ảnh hưởng tài khoản như thế nào?
Như tên gọi gợi ý, thuật ngữ "đòn bẩy" được đặt ra bởi vì sử dụng đòn bẩy cho phép bạn giao dịch nhiều hơn với số tiền ký quỹ bạn có bằng cách giảm mức yêu cầu ký quỹ (required margin) cho mỗi giao dịch. Vui lòng xem thêm cách tính margin để xem tăng đòn bẩy có thể làm tăng rủi ro và lợi nhuận của một giao dịch như thế nào.

Làm thế nào để thay đổi đòn bẩy của tài khoản?
Bạn có thể thay đổi đòn bẩy trên tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập vào ThinkPortal

Đòn bẩy tối đa được cho phép trên tài khoản của tôi là bao nhiêu?
Đòn bẫy tăng rủi ro và lợi nhuận của giao dịch, vì vậy số dư tài khoản của bạn càng lớn, rủi ro và lợi nhuận càng cao trên mỗi giao dịch. Với lý do này chúng tôi đặt ra các mức đòn bẫy tối đa để bảo vệ tài sàn của khách hàng và để đảm bảo rằng các nhà thanh khoản không bị đặt vào rủi ro quá mức.

Các mức đòn bẩy tối đa trên mỗi tài khoản là:
 

Số dư Đòn bẫy tối đa cho phép
$0-$50,000 400:1
$50,000-$200,000 200:1
$200,000-$1,000,000 100:1
$1,000,000+ 50:1
 

Mức ký quỹ (margin) là gì?
Margin là số tiền đặt ra để vào một giao dịch forex. Đây không phải là một dạng phí trên tài khoản của bạn, nó là một khoản tiền đặt vào ký quỹ từ số dư ký quỹ (free margin) cho giao dịch của bạn. Việc duy trì đủ tiền trong tài khoản để tránh Cảnh báo thiếu hụt ký quỹ là nhiệm vụ của khách hàng.
 

Tính margin yêu cầu như thế nào?
Margin được tính bằng cách sau:

(100,000 đơn vị * số lot) / đòn bẫy * tỉ giá chuyển đổi về đồng tiền của tài khoản

Ví dụ: Tài khoản USD với đòn bẫy 500:1, nếu bạn mua 0.1 lot EUR/USD (10,000 EUR) @ 1.3632, cách tính margin như sau:

{(100,000 *1.3632)*(0.1)}/500 = $27.26

100,000EUR * 1.3632 = $136,320 (margin yêu cầu cho 1 lot khi đòn bẫy là 1:1)
$136,320 * 0.1 = $13,632 (margin yêu cầu cho 0.1 lots khi đòn bẫy là 1:1)
$13,632/500 = $27.26 (margin yêu cầu cho 0.1 lot khi đòn bẫy là 500:1)

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Giải thích đòn bẩy và margin.

Khi nào thì lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt?
Lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt khi tài sản trên tài khoản của bạn giảm xuống 50% hoặc thấp hơn mức ký quỹ (margin). Xem thêm chi tiết trên Cảnh báo thiếu hụt ký quỹ.

Trượt giá là gì?
Trượt giá là chênh lệch giữa giá chốt lệnh thực sự và giá yêu cầu của một lệnh chờ (pending order) hoặc một giao dịch gây ra bởi khoảng cách giá trên thị trường (khoảng cách giữa các giá có thể giao dịch được). Xin lưu ý rằng trượt giá là một sự kiện tự nhiên gây ra bởi các lực thị trường và tuyệt nhiên không phải được tạo ra bởi ThinkMarkets. Vui lòng xem thêm chi tiết trên Chính sách Trượt giá.

Các công cụ và dịch vụ giao dịch

 

VPS là gì?
VPS là viết tắt của Máy chủ cá nhân ảo (Virtual Private Server), là một công cụ rất hữu ích cho trader giao dịch bằng robot/tự động trên thị trường. Các robot này có thể chạy một cách tự động và độc lập, vì vậy nó có thể  tìm kiếm các cơ hội giao dịch mà trader có thể bỏ qua. Máy chủ cung cấp một môi trường giao dịch hoàn hảo cho robot bằng cách giảm thiểu thời gian nghĩ và hưởng lợi từ việc giảm độ trễ. Xem thêm thông tin trên  VPS forex.

VPS tốn bao nhiêu?
ThinkMarkets cung cấp VPS cho khách hàng miễn phí, khi bạn đăng ký một tài khoản và nạp tiền 2000 đơn vị. Để giữ VPS được miễn phí, bạn cần phải đáp ứng khối lượng giao dịch và số dư tối thiểu mỗi tháng.
 

Autochartist là gì và làm sao tôi có thể tải về?
Autochartist là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ mà chúng tôi cung cấp miễn phí nếu trên tài khoản thực. Nếu bạn muốn tải phần mềm này, hãy truy cập website của chúng tôi và tải từ trang AutoChartist. Sau khi tải về, làm theo hướng dẫn để thực hiện cài đặt.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi cài đặt, hoặc muốn biết thêm về những chức năng mạnh mẽ của phần mềm, đừng nại liên hệ đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi bằng email đến [email protected]

Hỗ trợ và Giáo dục

 

Tôi chỉ mới biết về ThinkMarkets, tôi cần bắt đầu từ đâu?
Mỗi trader khác nhau, nhưng chúng tôi cung cấp một loạt các nội dung giáo dục bao gồm Trường FX, Tài liệu Hướng dẫn Giao dịch miễn phí and Hội thảo Web hàng tuần.
 

I need help – how can I contact you?
Bạn có thể liên lạc chúng tôi bằng nhiều cách:

  • nhấp vào “Hỗ trợ” trên trang ThinkPortal và bạn có thể chi tiết thấy thông tin liên lạc

  • hoặc Chat Trực tuyến với một trong những người đại diện của chúng tôi.

Back to top