Rút tiềnRút tiền từ tài khoản ThinkMarkets rất đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Yêu cầu rút tiền được gởi trực tuyến bằng cách điền vào lệnh rút tiền trên ThinkPortal, lệnh sẽ được thực hiện trong 24 giờ*.
 

Để rút tiền từ tài khoản, đăng nhập vào ThinkPortal, vào phần Funding > Withdraw Funds > hoàn tất lệnh trực tuyến và gởi lệnh.

 

 

Đăng nhập vào ThinkPortal

 

 

Back to top