AutoChartist

Nâng cao khả năng phân tích của Bạn lên tầm cao hơn bằng cách sử dụng tín hiệu giao dịch từ AutoChartist.

Tính năng AutoChartist

Tự động quét các thị trường và thông báo các cơ hội giao dịch với AutoChartist.

PowerStats

AutoChartist cho bạn biết các chuyển động giá của bất cứ sản phẩm nào mà bạn lựa chọn theo dõi - cung cấp một đánh giá rõ ràng hơn về nguy cơ và mức biến động.

Các mức giá quan trọng

Mức kháng cự thường xuất hiện tại các mức giá quan trọng. Với tính năng "Mức giá quan trọng", AutoChartist tự động nhận biết các mức giá quan trọng này là "Phá vỡ" hoặc "Tiếp cận". 

Chỉ báo xác suất phần trăm

Mỗi mô hình nhận diện bởi AutoChartist được trình bày bởi một phân tích tự động. Sử dụng kết hợp 4 đặc tính duy nhất, AutoChartist cho điểm chất lượng của mỗi mô hình.

Tuỳ biến các tìm kiếm

AutoChartist cho phép bạn chỉ rõ các yêu cầu chính xác mà bạn muốn tìm kiếm và lọc bỏ các dữ kiện không mong muốn - giữ lại các thông tin liên quan nhất cho các chiến lược giao dịch của bạn.

Tiết kiệm thời gian giao dịch

AutoChartist cho ra các kết quả quét một cách tức thời các mô hình có thể giao dịch được từ hàng ngàn biểu tượng, từ ngắn hạn cho đến điểm kết thúc ngày giao dịch, giúp cải thiện giao dịch của bạn.

Cảnh báo riêng

AutoChartist cho phép bạn thiết lập các cảnh báo âm thanh và hình ảnh theo ý muốn, nhắc các cơ hội tiềm năng của các sản phẩm bạn lựa chọn theo dõi.

Back to top