Điều khoản & Điều kiện - VPS Hosting

 
  1. Để đủ điều kiện hưởng dịch vụ VPS hosting miễn phí dưới hình thức hoàn tiền, nhà giao dịch phải mở tài khoản VPS với nhà cung cấp ForexVPS thông qua liên kết được cung cấp trên trang VPS của ThinkMarkets và giao dịch tối thiểu 15 lô xoay vòng mỗi tháng dương lịch.
  2. ThinkMarkets sẽ hoàn tiền hàng tháng cho mỗi khách hàng đối với một dịch vụ VPS đủ điều kiện.
  3. Đối với ForexVPS.net, các nhà giao dịch đủ điều kiện được hoàn tiền lên tới $29,99 hàng tháng.
  4. Đối với Beeks VPS, chương trình giảm giá 15% vĩnh viễn sẽ được cung cấp khi đăng ký qua liên kết trên trang VPS của ThinkMarkets. Không áp dụng điều kiện giao dịch tối thiểu.
  5. Số tiền hoàn lại được thanh toán trực tiếp vào tài khoản giao dịch ThinkMarkets thực trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc của tháng liền sau tháng đủ điều kiện hoàn tiền.
  6. Bạn có thể sử dụng số tiền được hoàn lại để giao dịch hoặc rút ra.
  7. Các dịch vụ VPS được vận hành bởi các bên thứ ba, không được ThinkMarkets đảm bảo và không có hàm ý được đảm bảo.
  8. Các điều khoản này có thể thay đổi. Mọi cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web của ThinkMarkets.
Back to top