FX Wire Pro

Theo sát các diễn biễn tài chính trên toàn cầu

Tin tức thị trường ngay khi nó xảy ra

Reuters là nguồn tin hàng đầu thế giới về các tin tức kinh doanh quốc tế có được từ các nhà báo và các chuyên gia trên toàn cầu. Reuters nổi tiếng với chính sách ủng hộ báo chí khách quan và cung cấp các thông tin quan trọng và đáng tin cậy ngay khi nó xảy ra.

Bình luận kinh tế

Luôn cập nhật các chương trình và thông báo của các ngân hàng trung ương ngay khi chúng được công bố và ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu.

Các báo cáo kỹ thuật

Các báo cáo kĩ thuật bao gồm các phân tích chi tiết về các mức giá quan trọng giúp bạn luôn nắm bắt được các chuyển biến của trường.

Tiền tệ và hàng hóa

Các tin tức cập nhật về các thị trường tiền tệ và hàng hóa và cập nhật các dữ liệu quan trọng và thông tin mới.

Bản tin ngân hàng trung ương

Cập nhật các chương trình và thông báo của các ngân hàng trung ương ngay khi chúng được công bố và ảnh hưởng đến  thị trường toàn cầu.

Năng lượng và kim loại

Sẵn sàng trước các thay đổi của các thị trường năng lượng và kim loại quý với các báo cáo và phân tích cập nhật nhằm hỗ trợ giao dịch của bạn.

Tin tức ảnh hưởng thị trường

Tất cả các bản tin Reuters đều ảnh hưởng đến trường, giúp bạn sẵn sàng trước các chuyển biến của thị trường.

Back to top