MT4 Super

Hãy tận dụng sức mạnh của các ứng dụng miễn phí nhưng có chất lượng cấp tổ chức ngày nay để đem đến cho bạn trải nghiệm giao dịch tự động ở cấp độ mới.

 

MT4 Super Apps


Tăng tối đa các cơ hội giao dịch bằng cách tận dụng toàn bộ 12 ứng dụng tinh tế của chúng tôi, bao gồm việc thực hiện và quản lý giao dịch tiên tiến, hỗ trợ quyết định, cảnh báo và tiện ích gửi tin nhắn, gửi tin tức và dữ liệu thị trường.

Sentiment Trader

Hiển thị tâm lý trong thời gian thực, nghĩa là số lượng người giao dịch đang giao dịch ngắn hoặc dài hạn. Ngoài ra, công cụ này còn hiển thị tâm lý lịch sử so với giá và tâm lý hiện tại bằng nhiều biểu tượng.Tải về hướng dẫn
 

Session Map

Một bản đồ thế giới mang tính tương tác, hiển thị thời gian mở và đóng của các thị trường chính (New York, London, Sydney và Tokyo) cùng với các sự kiện tin tức liên quan đến phiên.Tải về hướng dẫn
 

Trade Terminal

Một công cụ phân tích và thực hiện giao dịch đa dạng tính năng, cho phép giao dịch chính xác, tự động mở rộng từ các vị trí, phân tích các vị trí mở và các mẫu biểu cho các mục nhập lệnh thường sử dụng.Tải về hướng dẫn
 

Mini Terminal

Phần mở rộng này của Trade Terminal hiển thị vé thỏa thuận tương tự như của Trade Terminal trong bối cảnh biểu đồ giao dịch cụ thể.Tải về hướng dẫn
 

Alarm Manager

Một trình hỗ trợ giao dịch cá nhân, thông báo cho bạn và những người theo dõi trên mạng xã hội về các sự kiện. Ngoài ra, công cụ này cũng thực hiện các hoạt động tự động hóa, bao gồm mở các vị trí và gửi email.Tải về hướng dẫn
 

Excel RTD

Cho phép bạn nhập tài khoản thời gian thực, vé và dữ liệu giá vào Excel dựa trên công thức đơn giản. Bạn cũng có thể gửi lệnh giao dịch từ Excel (hoặc bất cứ môi trường COM nào khác) qua ứng dụng bằng các kỹ năng lập trình cơ bản.Tải về hướng dẫn
 

Market Manager

Hoàn toàn kiểm soát danh mục theo dõi biểu tượng cũng như tất cả tài khoản và hoạt động lệnh từ một cửa sổ nhỏ một cách thuận tiện. Bạn có thể chọn các biểu tượng, xem hoạt động giá gần đây, thị trường và các lệnh đang chờ xử lý cũng như các vị trí hiện có.Tải về hướng dẫn
 

Correlation Matrix

Cung cấp cho bạn thông tin thị trường hữu ích trên các thang thời gian khác nhau, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Ngoài ra, công cụ này còn hiển thị mối tương quan giữa các thị trường và nêu bật những vùng có mối tương quan cao hoặc thấp.Tải về hướng dẫn
 

Correlation Trader

Cho phép bạn so sánh mối tương quan giữa hai biểu tượng và giao dịch những chênh lệch đang nổi. Ứng dụng cũng hiển thị hoạt động giá gần đây và bất cứ vị trí mở nào trong các biểu tượng đã chọn.Tải về hướng dẫn
 

Tick Chart Trader

Hiển thị phạm vi của biểu đồ dạng cây (biểu đồ đường thẳng dạng cây truyền thống, biểu đồ dạng cây theo mốc thời gian, thanh cây/nến) và giúp nhập lệnh nhanh bằng cách bấm chuột hoặc nhấn vào phím tắt trên bàn phím.Tải về hướng dẫn
 

Stealth Orders

Với ứng dụng này, bạn có thể ẩn không cho những người giao dịch khác xem các lệnh đang chờ xử lý cũng như đặt các lệnh chặn lỗ và chốt lời. Ứng dụng này cũng chờ đến lúc chạm giá đầu vào trước khi mua và bán trên thị trường.Tải về hướng dẫn
 


Back to top