MT4 Super

Hãy tận dụng sức mạnh của các ứng dụng miễn phí nhưng có chất lượng cấp tổ chức ngày nay để đem đến cho bạn trải nghiệm giao dịch tự động ở cấp độ mới.

 

MT4 Super Indicators


Optimise your trading with our comprehensive package of 15 charting indicators, featuring the Mini Chart, Chart-in-Chart, a Renko Bars generator, magnifier, freehand drawer as well as Keltner and Donchian Channel displays.

Biểu đồ mini
(Mini Chart)

Chỉ số này không chỉ tạo biểu đồ dưới dạng cửa sổ phụ có thể kéo và thay đổi kích thước bên trong biểu đồ MT4 chính, mà còn hiển thị chuyển động giá trên các công cụ hoặc khung thời gian khác mà không phải chuyển đổi giữa các biểu đồ MT4 hoặc hồ sơ.Tải về hướng dẫn
 

Điểm chuẩn
(Pivot Points)

Hiển thị điểm chuẩn truyền thống trên mức cao nhất, thấp nhất và đóng giao dịch của ngày hôm trước. Bạn cũng có thể điều chỉnh cơ sở tính điểm chuẩn, chèn thêm bản sao của chỉ số vào biểu đồ và cấu hình lại chỉ số để gửi cảnh báo bất cứ khi nào giá cao hơn một trong các mức điểm chuẩn.Tải về hướng dẫn

Cao nhất và thấp nhất (Highs and Lows)

Hiển thị giá cao nhất và thấp nhất trên một biểu đồ. Ngoài ra, còn có nhiều tính năng nâng cao, chẳng hạn như cho phép bạn chọn khung thời gian hàng ngày để mức giá cao nhất và thấp nhất chỉ áp dụng cho những giờ giao dịch chính - đặc biệt hữu ích với các chỉ số có thể có định giá 24 giờ.Tải về hướng dẫn

Thanh Renko
(Renko Bars)

Ngoài biểu đồ MT4 thông thường, chỉ số này còn vẽ thanh Renko và tạo thanh phạm vi. Bên cạnh đó, chỉ số này còn tạo một biểu đồ ngoại tuyến có chế độ xem Renko truyền thống.Tải về hướng dẫn

Nhóm biểu đồ
(Chart Group)

Ngoài việc đồng bộ khung thời gian biểu đồ, chỉ số này còn cho phép thay đổi đồng bộ biểu tượng trên toàn bộ các biểu đồ đã được liên kết khi một biểu đồ được thay đổi.Tải về hướng dẫn

Thông tin biểu tượng (Symbol Info)

Tạo cửa sổ phụ có thể kéo được nằm bên trong biểu đồ MT4 có hiển thị các tín hiệu lên và xuống trên nhiều khung thời gian từ các chỉ số mà bạn đã chọn (CCI, MACD, v.v.) cũng như thay đổi tỷ lệ và giá hiện tại tương ứng với mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian mà bạn chọn.Tải về hướng dẫn

Trọng lực
(Gravity)

Cho biết các vùng có thể có hỗ trợ và kháng cự mỗi chuyển động giá trước đó, được vẽ từ thời gian hiện tại trở đi hoặc thời gian bắt đầu chọn. Các vùng này được đánh mã màu để xác định hoạt động thị trường mạnh hơn từ vị trí yếu.Tải về hướng dẫn

Biểu đồ trong biểu đồ (Chart-in-Chart)

Vẽ chuyển động giá cho một biểu tượng phụ dưới dạng cửa sổ phụ trên biểu đồ chính và cho phép bạn thêm nhiều bản sao của chỉ số vào biểu đồ để hiển thị nhiều biểu tượng - một biện pháp nhanh chóng và dễ dàng để so sánh chuyển động giá EUR/USD với các biểu tượng khác.Tải về hướng dẫn

Kính lúp
(Magnifier)

Cho phép bạn kiểm tra hoạt động giá mà không cần phải chuyển đổi giữa các biểu đồ hoặc khung thời gian bằng cách tạo một cửa sổ phụ có thể kéo và thay đổi kích thước trong biểu đồ MT4 chính, có chức năng “phóng to” trên các thanh đã chọn, thể hiện chúng chi tiết hơn từ khung thời gian thấp hơn.Tải về hướng dẫn

Lịch sử đơn hàng
(Order History)

Cho biết hoạt động giao dịch trong lịch sử so với lịch sử giá của biểu tượng. Chỉ số này thiết lập các mốc để làm nổi bật đầu vào và đầu ra của mỗi vị trí lịch sử, đồng thời vẽ các đường trong biểu đồ để nhìn tổng quan về thời điểm có vị trí mở - đối với biểu tượng trong biểu đồ và tất cả các thị trường khác.Tải về hướng dẫn

Vẽ rảnh tay
(Freehand Drawing)

Với tính năng này, hiện nay bạn có thể vẽ trực tiếp trên biểu đồ - cực kỳ hữu ích khi bạn muốn một vùng cụ thể được làm nổi bật để tạo screengrab.Tải về hướng dẫn

Thay đổi thanh
(Bar Changer)

Tạo biểu đồ ngoại tuyến có chứa phiên bản đã chỉnh sửa của biểu đồ có chỉ số đang hoạt động trên đó, chẳng hạn như bằng cách điều chỉnh thời gian của mỗi thanh hoặc đảo giá.Tải về hướng dẫn

Kênh Keltner
(Keltner Channer)

Chỉ số này cho phép bạn thiết lập các thông số thông thường để tính Keltner, kiểm soát loại số trung bình động và giá để sử dụng cũng như cấu hình để tạo cảnh báo bất cứ khi nào giá hiện tại vượt kênh cao hơn hoặc thấp hơn.Tải về hướng dẫn

Kênh Donchian (Donchian Channel)

Hiển thị giá cao nhất và thấp nhất của các thanh N mới nhất và sử dụng các biến thể như trung bình của mức cao nhất/thấp nhất N mới nhất. Chỉ số này cũng có thể được cấu hình để mở rộng phạm vi cao nhất-thấp nhất theo tỷ lệ hoặc nhiều ATR hoặc SD. Chỉ số này cũng hiển thị giá trị từ khung thời gian cao hơn so với biểu đồ hiện tại.Tải về hướng dẫn

Candle Countdown

Cho biết thời gian còn lại trong thanh hiện tại, đối với khung thời gian biểu độ hiện tại hoặc bất cứ biểu đồ nào khác. Chỉ số này cũng có thể được thiết lập để phát cảnh báo khi có một thanh sắp đóng.Tải về hướng dẫn


Back to top