Giao dịch Chỉ số

Bắt đầu giao dịch trên thị trường chỉ số toàn cầu, từ US30 và UK100 đến JPN255 và AUS200. Giao dịch các thị trường chính với ThinkMarkets.

Giao dịch Chỉ số với ThinkMarkets

Low prices

Spread thấp cố định

Chúng tôi làm việc với các nhà thanh khoản để mang đến spread thấp nhất cho bạn, từ 0.25.

Low prices

Truy cập thị trường toàn cầu

Giao dịch các chỉ số thế giới với nhà môi giới hàng đầu, bao gồm US30, UK100, GER30, JPN225 và AUS200.

Low prices

Mua hoặc bán

Khả năng mua hoặc bán nhiều chỉ số CFD trong cùng một thời điểm, bất kỳ lúc nào, là một công cụ hoàn hảo cho hedging.

Chỉ số Là gì

Việc đo lường hiệu suất giá của một nhóm cổ phiếu từ một sàn giao dịch tạo thành một chỉ số chứng khoán. Giá trị của chỉ số thay đổi với giá - nó sẽ tăng lên nếu giá chỉ số chứng khoán tăng và cũng giảm xuống khi giá có sự sụt giảm. Các chỉ số giao dịch phổ biến bao gồm Chỉ số công nghiệp Dow Jones, US S&P 500, FTSE, DAX, Nikkei 225 và ASX200.

 

Ví dụ Giao dịch Chỉ số

Bạn mua 10 hợp đồng AUS200 ở giá 5750. Thị trường sau đó di chuyển theo hướng của bạn, và giá thời điểm đó là 5785. Bạn đóng lệnh này.

Lợi nhuận sẽ là 5785 - 5750 = 35 điểm (1 hợp đồng = 1 AUD  cho mỗi điểm); vì thế tổng lợi nhuận là 35 x 10 = 350 AUD.

Tìm hiểu thêm về giao dịch chỉ số  

Xem them chi tiết các chỉ số  

Giao dịch Chỉ số Như thế nào

Giao dịch chỉ số CFDs cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư trong khi nắm giữ các chứng khoán trên thị trường toàn cầu. Nó cũng là một công cụ bảo hiểm rủi ro, cho phép bạn bán một chỉ số trong khi mua các cổ phiếu khác trong cùng một thị trường, và ngược lại.

Bởi vì chỉ số là các con số, bạn không thể trực tiếp sở hữu chúng. Để giao dịch chỉ số, bạn cần phải chọn một sản phẩm phản ánh hiệu suất của chỉ số đó bằng cách theo dõi giá của chỉ số cơ bản, chẳng hạn như US30, SPX500, UK100, FRA40, GER30, AUS200 và JPN225.

Vì mỗi chỉ số bao gồm nhiều cổ phiếu, giá trị của chúng không ngừng thay đổi. Kết quả là, so với các cổ phiếu riêng lẻ, chúng dễ biến động hơn; do đó, cơ hội lớn hơn cũng như nguy cơ.

Lý do Giao dịch Chỉ số với ThinkMarkets

Spread thấp cố định

Giao dịch các chỉ số chính toàn cầu với spread rất thấp của chúng tôi, thấp từ 0.25. Hưởng lợi từ khoản tiết kiệm sẽ mang lại.

Kinh doanh Chỉ số trên phần mềm Trade Interceptor

Truy cập và giao dịch thị trường chỉ số thế giới trên phần mềm tiên tiến của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Trade Interceptor
platform - spreadbet
Back to top