Tại sao Giao dịch Chỉ số

Các chỉ số được các nhà đầu tư ưa chuộng hơn về mức độ thanh khoản và khả năng mua bán cao.

Tại sao Giao dịch Chỉ số

Một chỉ số được tạo thành từ một nhóm cổ phiếu của một sàn giao dịch cụ thể. Nó đo lường hiệu suất giá của nhóm cổ phiếu nói trên. Do đó, giá trị của chúng tương quan với giá tương ứng của cổ phiếu, và do đó liên tục thay đổi — chúng tăng nếu giá tăng và giảm nếu giá giảm.

Thông qua các chỉ số CFD, chúng tôi cho phép khách hàng tiếp cận các thị trường chỉ số toàn cầu phổ biến nhất, như US30 (thị trường cơ bản là Trung bình Công nghiệp Dow Jones), SPX500 (US S&P 500), UK100 (FTSE), FRA40 (CAC) , JPN225 (Nikkei 225) và AUS200 (ASX200).

Các chỉ số cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, giao dịch các thị trường chứng khoán toàn cầu mà không phải sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào.

Chỉ số cũng là một công cụ bảo hiểm rủi ro tuyệt vời. Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể bán chỉ số trong khi mua một số cổ phiếu khác trên cùng một thị trường, hoặc mua nó trong trường hợp ngược lại. Khả năng mua hoặc bán bất kỳ chỉ số là một trong những điểm thu hút chính cho các nhà đầu tư. Giao dịch cổ phiếu:

  • Theo dõi nhóm cổ phiếu một cách hiệu quả
  • Tiếp cận xu thế kinh tế toàn cầu
  • Thanh khoản thị trường cao
  • Không hạn chế bán cổ phiếu
  • Các yêu cầu ký quỹ thấp hơn

Bởi vì chỉ số là số, bạn không thể sở hữu chúng trực tiếp. Thay vào đó, để giao dịch chỉ số, bạn cần phải chọn một thị trường cơ bản của chỉ số đó để theo dõi giá của nó, chẳng hạn như US30, SPX500, UK100, FRA40, JPN225 và AUS200.

So với từng cổ phiếu riêng lẽ, chỉ số biến động nhiều hơn, và do đó mang lại nhiều cơ hội hơn nhưng cũng làm tăng nguy cơ.

Xem thêm chi tiết các chỉ số  

Ví dụ:

Bạn mua 10 hợp đồng AUS200 với giá 5750. Thị trường sau đó di chuyển theo hướng của bạn, và đang giao dịch tại 5785. Sau đó bạn đóng lệnh này. Lợi nhuận sẽ là 5785 - 5750 = 35 điểm (1 hợp đồng = 1 AUD cho mỗi điểm); Do đó, tổng lợi nhuận là 35 x 10 = 350 AUD.

Xem thêm chi tiết các chỉ số  

Back to top