So sánh các tài khoản giao dịch

Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật bên dưới và chọn loại tài khoản phù hợp với nhu cầu giao dịch của Bạn

 
 • Tài khoản Standard

  Điều kiện giao dịch

  Số dư tối thiểu 250
  Kích cỡ lot 1.0 (100k)
  Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01
  Đòn bảy tối đa 400:1
  Hoa hồng Không

  Spread sản phẩm

  Forex

  Chỉ từ 0.8 pip

  Kim loại

  Chỉ từ 25 Cent

  CFDs

  Chỉ từ 1 Point

  Dịch vụ giao dịch

  Hỗ trợ trực tuyến 24/6

  Phân tích hàng ngày

  Autochartist

  Dịch vụ VPS miễn phí

  Người Quản lý tài khoản

  Tạo tài khoản

 • Tài khoản Pro

  Điều kiện giao dịch

  Số dư tối thiểu Số dư tối thiểu
  Kích cỡ lot 1.0 (100k)
  Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01
  Đòn bảy tối đa 400:1
  Hoa hồng 2.5 đơn vị/ một chiều
  (bao gồm vàng)

  Spread sản phẩm

  Forex

  Chỉ từ 0.0 pip

  Kim loại

  Vàng chỉ từ 25 Cent

  CFDs

  Chỉ từ 0.05 Point

  Dịch vụ giao dịch

  Hỗ trợ trực tuyến 24/6

  Phân tích hàng ngày

  Autochartist

  Dịch vụ VPS miễn phí

  Người Quản lý tài khoản

  Tạo tài khoản

 • Các tài khoản khác

  Điều kiện giao dịch

  Tài khooản Islamic Thinkmarkets cung cấp cho khách hàng Đạo Hồi loại tài khoản, phù hợp với luật Sharia, là lựa chọn để mở tài khoản miễn phí phí qua đêm. Yêu cầu mở tài khoản loại Islamic bằng cách liên hệ chúng tôi.

  Spread sản phẩm

  Tài khoản chung> Tài khoản chung Thinkmarkets cung cấp cho khách hàng mở tài khoản chung giữa 2 hoặc nhiều người. Yêu cầu tài khooản chung bằng cách liên hệ chúng tôi.

  Liên Hệ

Điều kiện giao dịch
Tài khoản Standard
Tài khoản Pro
Các tài khoản khác
Số dư tối thiểu 250 2,000

Tài khooản Islamic
Thinkmarkets cung cấp cho khách hàng Đạo Hồi loại tài khoản, phù hợp với luật Sharia, là lựa chọn để mở tài khoản miễn phí phí qua đêm.

Yêu cầu mở tài khoản loại Islamic bằng cách liên hệ chúng tôi.

Kích cỡ lot 1.0 (100k) 1.0 (100k)
Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01 0.01
Đòn bảy tối đa 400:1 400:1
Hoa hồng Không 2.5 đơn vị/ một chiều
(bao gồm vàng)
Spread sản phẩm


Forex Chỉ từ 0.8 pip Chỉ từ 0.0 pip

Tài khoản chung
Tài khoản chung Thinkmarkets cung cấp cho khách hàng mở tài khoản chung giữa 2 hoặc nhiều người.

Yêu cầu tài khooản chung bằng cách liên hệ chúng tôi.

Kim loại Chỉ từ 25 Cent Vàng chỉ từ 25 Cent
CFDs Chỉ từ 1 Point Chỉ từ 0.05 Point
Dịch vụ giao dịch


Hỗ trợ trực tuyến 24/6  
Phân tích hàng ngày
Autochartist
Dịch vụ VPS miễn phí
Người Quản lý tài khoản
 


  Tạo tài khoản Tạo tài khoản Liên Hệ
Back to top