So sánh các tài khoản giao dịch

Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật bên dưới và chọn loại tài khoản phù hợp với nhu cầu giao dịch của Bạn

 
Spread sản phẩm
Chênh lệch forex
Chênh lệch FX trung bình
Kim loại
Hoa hồng
CFDs
Điều kiện giao dịch
Số dư tối thiểu
Kích cỡ lot
Đòn bảy tối đa
Quy mô có thể giao dịch tối đa
Mức giảm lỗ/chốt lời tối thiểu
Địa điểm đặt máy chủ
Dịch vụ giao dịch
Nhiều nền tảng
Hỗ trợ trực tuyến 24/6
Dịch vụ VPS miễn phí Tìm hiểu thêm
AutoChartist
Người Quản lý tài khoản
Back to top