So sánh các tài khoản giao dịch

 

Standard

  Mở tài khoản
Số dư tối thiểu 250
Kích cỡ lot 1.0 (100k)
Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01
Đòn bảy tối đa 500:1
Hoa hồng Không
 

Pro

  Mở tài khoản
Số dư tối thiểu 2,000
Kích cỡ lot 1.0 (100k)
Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01
Đòn bảy tối đa 500:1
Hoa hồng 3 đơn vị/ một chiều
(Không áp dụng cho ThinkTrader)
 

VIP

  Mở tài khoản
Số dư tối thiểu 25,000
Kích cỡ lot 1.0 (100k)
Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01
Đòn bảy tối đa 500:1
Hoa hồng Thương lượng - Liên hệ
 

Tài khoản Standard

Tài khoản Pro

Tài khoản VIP

  Mở tài khoản Mở tài khoản Mở tài khoản
Số dư tối thiểu 250 2,000 25,000
Kích cỡ lot
 
1.0 (100k) 1.0 (100k) 1.0 (100k)
Kích cỡ hợp đồng tối thiểu 0.01 0.01 0.1
Đòn bảy tối đa 400:1 400:1 400:1
Hoa hồng
 
Không 2.5 đơn vị/ một chiều Thương lượng - Liên hệ
Back to top