Tài khoản đạo Hồi

Thoải mái giao dịch mà không bị mất phí qua đêm với những vị trí để qua đêm bằng tài khoản tuân thủ luật Sharia của chúng tôi.

 

Những lợi ích của các tài khoản tuân thủ luật Sharia


ThinkMarkets nhìn nhận tầm quan trọng của những người theo tín ngưỡng đạo Hồi. Đó là lý do vì sao chúng tôi phát triển một loại tài khoản giao dịch tùy chỉnh không áp dụng phí qua đêm, gọi là "Tài khoản đạo Hồi". Nhờ đó, các khách hàng đạo Hồi của chúng tôi có thể giao dịch trực tuyến nhưng vẫn tuân thủ luật Sharia.  

Với Tài khoản đạo Hồi, chúng tôi đảm bảo rằng không có Riba dưới bất cứ hình thức nào trong thời gian diễn ra hợp đồng. Điều này có nghĩa là với tài khoản này, các vị trí qua đêm sẽ không bị thu phí qua đêm hoặc lợi tức gia hạn, đồng thời khách hàng không phải chịu thêm phí hoa hồng và tăng mức chênh lệch.

Gửi ngay
tài khoản đạo Hồi

Không phí qua đêm/gia hạn cho các vị trí qua đêm.

Mức chênh lệch bằng 0,1 cho FX và 15 xu cho Vàng đối với tài khoản Pro.

Không phí hoa hồng/phí giao dịch ẩn đối với tài khoản tiêu chuẩn và Pro.

Cách truy cập thư viện gồm các công cụ và hướng dẫn giao dịch.

tài khoản đạo Hồi

Làm thế nào để mở Tài khoản đạo Hồi?


làm theo 3 bước đơn giản này để mở tải khoản:
 
1Gửi đơn yêu cầu tạo Tài khoản trực tiếp của ThinkMarkets
2Gửi yêu cầu tạo Tài khoản đạo Hồi đến [email protected]*
3Gửi tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch

Gửi ngay
 
*As soon as we receive your request, the status of your account will be set to swap-free and you will receive an email notification. Please note that the "swap-free" status is subject to change should any abuses of the account be found. Islamic Accounts are available for Standard and Pro Accounts only.
Back to top