Τα CFDs είναι σύνθετα προϊόντα και έχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο.
Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

74.39% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση με CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Candlestick trading guide

Free guides to help you get started with trading and market analysis.

Εγγραφείτε Τώρα

Όνομα:*
Χώρα:*
Επώνυνο:*
Αριθμός τηλεφώνου:*
Email:*

* Γνωστοποιώ ότι έχω λάβει και διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της TF Global Markets.

Αποποίηση ευθυνών: Οι οδηγίες για συναλλαγές που παρέχονται δεν περιέχουν και δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχουν οποιαδήποτε προσωπικές επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν εγγυούνται καλύτερη απόδοση συναλλαγών στο live λογαριασμό σας. Μπορείτε να χάσετε πολύ περισσότερα από την αρχική σας επένδυση από τις συναλλαγές σας σε ένα live λογαριασμό.

Put simply, candlesticks are a way of communicating information about how price is moving relative to time. Specifically, candles reveal four pieces of information for each time period: the open price for that time period, the close price, the high, and the low.

For instance, on a daily chart, each candle constitutes one day's worth of price activity. The low point on the candle is the lowest that price fell to during the day; the high point is the highest that price went to on that day. The open and close price are communicated by the location of the candle's body as well as what color the candle is.

The subject of candlestick analysis is more easily understood through visualization. See our guide on the subject for an in-depth look at candles and what they reveal about the balance between bulls and bears in the market at the time.

 • View Table of Contents
  Risk Warning 3
  What are Candlesticks? 4
  Why Do Candlesticks Work? 6
  Doji 7
  Hammer 8
  Hanging Man 9
  Shooting Star 9
  Checkmate 10
  Evening Star 11
  Morning Star 11
  Bullish Engulfing 12
  Bearish Engulfing  12
  Harami/Inside Bar 13
  Kicker 13
  Piercing Line 14
  Dark Cloud Cover 14
  Three White Soldiers 15
  Three Black Crows 15
  Tweezer Pattern 16
  Confluence  17
  Reduce Your Learning Curve 19
Candlestick patterns
Back to top