สร้างบัญชี เปิดบัญชีทดลอง

การทำการซื้อขายครั้งแรก

ด้วย Trade Interceptor คุณสามารถซื้อขายคู่สกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล ดัชนี พลังงาน และโลหะที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายได้ ตรงนี้ เราจะมาดูกันว่าคุณจะสามารถทำการซื้อขายครั้งแรกบนแพลตฟอร์มได้อย่างไร

 

วิธีทำการซื้อขายครั้งแรก

 

เราได้ทำการซื้อขายครั้งแรกให้คุณบน Trade Interceptor อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ซึ่งทำได้โดยเพียงเลือกตราสารที่คุณต้องการจะซื้อขายโดยคลิกราคา SELL (หากคุณคิดว่าราคาจะตกลง) หรือราคา BUY (หากคุณคิดว่าราคาจะขึ้น)

 การคลิกที่ SELL หรือ BUY จะไปเปิดตั๋วคำสั่งเพื่อยืนยันการดำเนินการซื้อขายทันที หากต้องการวางคำสั่งรอดำเนินการ ให้คลิก Edit/Pending Order เพื่อตั้งราคา ปริมาณการซื้อขาย ระดับ Stop-Loss และ Target Profit หากต้องการ เมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่เลือกแล้ว ให้คลิก “Place Order” ก็จะมีการทำการซื้อขายเกิดขึ้น
 

การติดตามการซื้อขาย

 

ในไฟล์ Trades คุณสามารถตรวจติดตามการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณได้ ภายในแผงนี้ คุณจะเห็น

 

 • แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่และรอดำเนินการ

 • ตราสารที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน

 • คำสั่งของคุณเป็นคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย

 • จำนวนกำไรและขาดทุนลอยตัวของคุณสำหรับแต่ละสถานะ

 • ราคาที่คุณเปิดสถานะของคุณ

 • ราคาปัจจุบันของตราสาร

 • ราคา Stop Loss ของคุณ หากตั้งไว้

 • ราคา Take Profit ของคุณ หากตั้งไว้

 • รายละเอียดเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและสวอป (Swap) หากมี
   

วิธีการจัดการสถานะของคุณ

 

เพื่อปรับเปลี่ยนหรือปิดสถานะที่เปิดอยู่ เพียงคลิกค้างที่สถานะเพื่อดูตัวเลือกที่มีทั้งหมด เลือก “Close Position” เพื่อออกจากการซื้อขายที่ราคาตลาดปัจจุบันหรือ “Partial Close” เพื่อกำหนดปริมาณที่คุณต้องการออก

โดยการเลือก “Modify Position” คุณสามารถปรับเปลี่ยนระดับ Stop-Loss และ Take Profit ได้ ด้วยเมนูเดียวกันนี้ คุณยังมีตัวเลือกให้แสดงกราฟ ปิดทุกสถานะ หรือดูรายละเอียดของสถานะอีกด้วย

Back to top